Условия за ползване

ВНИМАНИЕ!

 

Моля, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате web сайта pazeli24.eu

 

Ако решите да използвате този web сайт се смята, че ПРИЕМАТЕ и сте съгласни с тези условия.

 

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този web сайт и излезте незабавно!


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Постерс 24” ЕООД предоставя стоки(пъзели и др.) и услуги на потребителите си посредством интернет - магазина си pazeli24.eu 


Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на 
pazeli24.eu  или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра 
pazeli24.eu , IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

 

Правила за използване на сайта

 

Постерс 24” ЕООД като създател и собственик на интернет сайта pazeli24.eu Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.


 

Права и отговорности на страните

 

Материалите и услугите в този сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, вкл. търговски и целеви. Задълженията на pazeli24.eu по отношение на продуктите(пъзели и др.) и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този сайт не може да ги промени. pazeli24.eu има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от информациите, публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти(пъзели и др.), услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

 

 

Ограничение на отговорността

 

pazeli24.eu, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт. Това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо pazeli24.eu за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на повреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

Използване на софтуер

 

Наличният софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера, се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

 

Информация от потребителите

 

pazeli24.eu не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до pazeli24.eu с цел получаването на продукти (постри и др.) или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. pazeli24.eu използва личната информация, с цел да установи по-добре Вашите нужди и интереси и така да можем да Ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.


Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица..

 

Промяна на цени на стоки

 

pazeli24.eu има правото да променя цените на пъзелите по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта,pazeli24.eu  има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.


Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

 

Търговски марки

 

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговска марка, притежание на техните собственици и са защитени от авторското право.

 

Общи бележки

 

pazeli24.eu управлява този сайт от офиса си в Велинград , България. pazeli24.eu не гарантира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. pazeli24.eu  може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

 

Съгласно ЗЗП ние от pazeli24.eu  сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни са: "Постерс 24" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 205237197, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, район Лъджене, ул. Гоце Делчев 30

2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;

3. Цената на стоките е изписана с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт;

4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да проверите в съответните рубрики;

5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас;

6. Начините за Доставка са описани подробно в съответните рубрики;

7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

Отказ от стоката

 

Вие като потребител имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не са използвани, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. 

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи, платени от потребителя за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. 
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.